Expo 2025
Kansai Tourism Bureau
EXPO2025KANSAI Tourism Council

EXPO2025KANSAI Tourism Council

Constituent members

Observers

Supporters